اسلایدر تصویر

حرکت با نقطه‌ها

luca-bravo-9l_326FISzk-unsplash

حرکت با تصویر بندانگشتی

luca-bravo-9l_326FISzk-unsplash

نمایش فلش ها همیشه

نمایش فلش ها در هاور

پنهان کردن فلش ها

انتقال اسلاید

انتقال محو